Lịch làm việc của ĐẢNG ỦY & HĐND & UBND xã từ ngày 16/11 đến ngày 20/11/2020

LỊCH CÔNG TÁC
CỦA ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND XàBA TẦNG
Từ ngày 16/11/2020 đến 20/11/2020
 
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai
16/11/2020
Sáng Giao ban đầu tuần Đ/c Băng CBCC Hội trường UBND xã  
Học lớp bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên   Ly; Cu Đá; Vư; Trung Tâm chính trị huyện Đakarong Hết tuần
Chiều Kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả Bảo số 13 và mưa lũ Đ/c Băng Khóa; Thành; Giai Các thôn bản  
Thứ Ba
17/11/2020
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả Bảo số 13 và mưa lũ Đ/c Băng Khóa; Thành; Giai Các thôn bản  
Thứ
18/11/2020
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Dự Hội nghị tổng kết gọi công dân nhập ngũ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 Đ/c Băng Đ/c Ka reng Ban CHQS huyện  

Thứ Năm
19/11/2020
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ Sáu
20/11/2020
Sáng Dự Hội nghị Tập huấn Bộ Luật lao động năm 2019   Đ/c Hiền UBND huyện  
Dự Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2020 Đ/c Băng Đ/c Béc Trường TH&THCS  
Chiều Lên lịch tuần tới        
 

Thông báo