Lịch làm việc của ĐẢNG ỦY & HĐND & UBND xã từ ngày 09/11 đến ngày 13/11/2020

LỊCH CÔNG TÁC
CỦA ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND XàBA TẦNG
Từ ngày 09/11/2020 đến 13/11/2020
 
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ trì; Tham dự Tham gia; phối hợp Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai
09/11/2020
Sáng Giao ban đầu tuần Đ/c Băng CBCC Hội trường UBND xã  
Học lớp bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên   Ly; Cu Đá; Vư; Trung Tâm chính trị huyện Đakarong Hết tuần
Chiều Tiếp nhận và Cấp phát hàng cứu trợ Đ/c Băng; Ai Béc; Hiền Các ban ngành, đoàn thể liên quan Trụ sở làm việc  
Thứ Ba
10/11/2020
Sáng Tiếp nhận và Cấp phát hàng cứu trợ Đ/c Băng; Ai Béc; Hiền Các ban ngành, đoàn thể liên quan Trụ sở làm việc  
Chiều Hội nghị Hưởng ứng ngày Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam; lồng ghép tuyên truyền PBGDPL đợ 2 và tập huấn hòa giải cơ sở năm 2020 Đ/c Băng Các ban ngành, đoàn thể liên quan Hội trường UBND xã  
Thứ
11/11/2020
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Làm việc chuyên môn        

Thứ Năm
12/11/2020
Sáng Bồi Dưỡng nghiệp vụ Pháp luật năm 2020 Thanh tra Huyện Các ban ngành, đoàn thể liên quan Hội trường UBND xã  
Tập huấn kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động cho HĐND xã, thị trấn   Đ/c Béc, Thành, Hải, Khăm UBND huyện 1 ngày
Chiều Làm việc chuyên môn        
Thứ Sáu
13/11/2020
Sáng Làm việc chuyên môn        
Chiều Lên lịch tuần tới        
 

Thông báo