LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 50 NĂM 2021 (CHÍNH THỨC) (Từ ngày 06/12/2021 đến ngày 10/12/2021)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 50 NĂM 2021 (CHÍNH THỨC)
 (Từ ngày 06/12/2021 đến ngày 10/12/2021)
Thứ, ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai
06/12/2021
Sáng - Giao ban TV Đảng ủy
- Giao ban TT HĐND-UBND
- BTV Đảng ủy
- TT HĐND –UBND, VP
- Trụ sở UBND xã
Chiều - Họp trực tuyến tham gia ý kiến hoàn chỉnh các văn bản trình kỳ họp thứ 5, HĐND huyện - Đ/c Hồ Văn Băng - CT UBND xã;
- Đ/c AI Béc, Hiền - PCT UBND xã.
- Trụ sở UBND xã
Thứ Ba
07/12/2021
Sáng - Kiểm tra công tác phòng chống Covid-19 - Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 - Địa bàn toàn xã
Chiều - Làm việc chuyên môn - Cán bộ, công chức xã - Trụ sở UBND xã
Thứ Tư
08/12/2021
Sáng - 8h00: Kiểm tra công tác phòng chống Covid-19 - Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 - Địa bàn toàn xã
Chiều - Làm việc chuyên môn - Cán bộ, công chức xã - Trụ sở UBND xã
Thứ Năm
09/12/2021
Sáng - 8h00: Họp đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên - Đ BCH Đảng bộ xã - Trụ sở UBND xã
Chiều - Làm việc chuyên môn - Cán bộ, công chức xã - Trụ sở UBND xã
Thứ Sáu
10/12/2021
Sáng - Làm việc chuyên môn - Cán bộ, công chức xã - Trụ sở UBND xã
Chiều - Kiểm tra công tác phòng chống Covid-19 - Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 - Địa bàn toàn xã


Thông báo