LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 26 NĂM 2022 (CHÍNH THỨC) (Từ ngày 20/6/2022 đến ngày 24/6/2022)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 26 NĂM 2022 (CHÍNH THỨC)
 (Từ ngày 20/6/2022 đến ngày 24/6/2022)
 
Thứ, ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai
20/6/2022
Sáng - Tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội sau kỳ họp thứ 3 - BTV Đảng ủy xã.
- TT HĐND; UBND; VP xã. CBCC xã
- Tại Hội Trường Đồn biên phòng Ba Tầng
Chiều - Giao ban TV Đảng ủy
- Giao ban TT HĐND; UBND
- BTV Đảng ủy xã.
- TT HĐND; UBND; VP xã.
- Tại Hội Trường UBND xã
Thứ Ba
21/6/2022
Sáng - Giao dịch Ngân hàng chính sách
- Tập huấn về thanh toán không dùng tiền mặt trên cổng dịch vụ công Quốc gia (1 ngày)
- Dự Hội nghị tổng kết điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021
 - Các tổ vay vốn, nhân dân trên địa bàn xã
- Đ/c Tiên CC.TPHT
- Đ/c Khóa CC. VPTK
- T rụ sở UBND xã
- TP Đông Hà
- Hội trường Phòng Nội vụ
Chiều - Tập huấn sử dụng phần mền VPĐT - Cán bộ, công chức xã - T rụ sở UBND xã
Thứ Tư
22/6/2022
Sáng - Nộp Hồ sơ BTXH và người có công tại huyện (1 ngày) Đ/c Thi CCVHXH - Phòng LĐTB&XH huyện
Chiều - Làm việc chuyên môn - Cán bộ, công chức xã - T rụ sở UBND xã
Thứ Năm
23/6/2022
Sáng - Tập huấn về chuyển đổi số tại TP Đông Hà (2 ngày)
- Tập huấn nghiệp vụ QLNN lĩnh vực xây dựng (2 ngày)
 
- Đ/c Hải CC.VPTK
- Đ/c Thành CC.ĐCXD
- TP Đông Hà
Chiều - Tập huấn về chuyển đổi số tại TP Đông Hà
- Tập huấn nghiệp vụ QLNN lĩnh vực xây dựng (2 ngày)
 
- Đ/c Hải CC.VPTK
- Đ/c Thành CC.ĐCXD
- TP Đông Hà
Thứ Sáu
24/3/2022
Sáng - Tập huấn về chuyển đổi số tại TP Đông Hà
- Tập huấn nghiệp vụ QLNN lĩnh vực xây dựng (2 ngày)
 
- Đ/c Hải CC.VPTK
- Đ/c Thành CC.ĐCXD
- TP Đông Hà
Chiều - Tập huấn về chuyển đổi số tại TP Đông Hà
- Tập huấn nghiệp vụ QLNN lĩnh vực xây dựng (2 ngày)
 
- Đ/c Hải CC.VPTK
- Đ/c Thành CC.ĐCXD
- TP Đông Hà

Thông báo
GIấy mời