LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 24 NĂM 2022 (CHÍNH THỨC) (Từ ngày 06/6/2022 đến ngày 10/6/2022

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 24 NĂM 2022 (CHÍNH THỨC)
 (Từ ngày 06/6/2022 đến ngày 10/6/2022)
 
Thứ, ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai
06/6/2022
Sáng - Giao ban TV Đảng ủy
- Giao ban TT HĐND; UBND
- BTV Đảng ủy xã.
- TT HĐND; UBND; VP xã.
- Tại Hội Trường UBND xã
Chiều - Làm việc chuyên môn
 
- Cán bộ, công chức xã
- Đ/c Thu CC.VHXH nghĩ ốm
- Trụ sở UBND xã
Thứ Ba
07/6/2022
Sáng - Dự Huấn luyện tại Đồn biên phòng Ba Tầng
- Làm việc chuyên môn
-Đ/c Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy;
- Đ/c Thu CC.VHXH nghĩ ốm
- Cán bộ, công chức xã
- Đồn Biên phòng Ba Tầng
- T rụ sở UBND xã
Chiều - Dự Huấn luyện tại Đồn biên phòng Ba Tầng
- Làm việc chuyên môn
-Đ/c Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy;
- Đ/c Thu CC.VHXH nghĩ ốm
- Cán bộ, công chức xã
- Đồn Biên phòng Ba Tầng
 
Thứ Tư
08/6/2022
Sáng - Làm việc chuyên môn
- Hổ trợ Ban CĐ COVID 19 tiêm vacxin
- Cán bộ, công chức xã
- Đ/c Thu CC.VHXH nghĩ ốm
- Đ/c Hải; Đ/c Khóa; Đ/c Tacu; Đ/c Béc
- Trụ sở UBND xã
- Nhà sinh hoạt Công đồng thôn Trùm
Chiều - Dự Họp triển khai nhiệm vụ diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ - Đ/c Ăm May; Đc Tuấn; Đc Băng; Đc Ka Reng; Đc Phi; Đc Hải; Đc Chanh; Đc Sỹ
- Đ/c Thu CC.VHXH nghĩ ốm
- Ban chỉ huy QS huyên Hướng Hóa
Thứ Năm
09/6/2022
Sáng - Làm việc chuyên môn - Cán bộ, công chức xã
- Đ/c Thu CC.VHXH nghĩ ốm
- Đ/c Hải CC.VPTK nghĩ phép
- Trụ sở UBND xã
Chiều - Làm việc chuyên môn - Cán bộ, công chức xã
- Đ/c Thu CC.VHXH nghĩ ốm
- Đ/c Hải CC.VPTK nghĩ phép
- Trụ sở UBND xã
Thứ Sáu
 10/3/2022
Sáng - Làm việc chuyên môn - Cán bộ, công chức xã
- Đ/c Thu CC.VHXH nghĩ ốm
- Đ/c Hải CC.VPTK nghĩ phép
- Trụ sở UBND xã
Chiều - Làm việc chuyên môn - Cán bộ, công chức xã - Trụ sở UBND xã

Thông báo
GIấy mời