LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 23 NĂM 2022 (CHÍNH THỨC) (Từ ngày 30/5/2022 đến ngày 03/6/2022

lịch công tác
 
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 23 NĂM 2022 (CHÍNH THỨC)
 (Từ ngày 30/5/2022 đến ngày 03/6/2022)
 
Thứ, ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai
30/5/2022
Sáng - Giao ban TV Đảng ủy
- Giao ban TT HĐND; UBND
- Dự Lễ tổng kết năm học 2021-2022 tại Trường Cấp 3 A Túc
- BTV Đảng ủy xã.
- TT HĐND; UBND; VP xã.
- Đ/c Béc PCTUBND xã
- Tại Hội Trường UBND xã
- Trường Cấp 3 A Túc
Chiều - Dự họp dân tại thôn Trùm về giải phóng mặt bằng làm đường Quốc phòng - Đ/c Ăm May, Bí thư Đảng ủy; Đ/c Hiền, PCT UBND xã - thôn Trùm
Thứ Ba
31/5/2022
Sáng - Dự làm việc với đoàn tại thôn Trùm về làm đường Quốc phòng - Ăm May, Bí thư Đảng ủy; Hiền, PCT UBND xã - thôn Trùm
 
Chiều - Làm việc chuyên môn - Cán bộ, công chức xã - Trụ sở UBND xã
Thứ Tư
01/6/2022
Sáng - Làm việc chuyên môn - Cán bộ, công chức xã - Trụ sở UBND xã
Chiều - Dự Đại hội chi bộ Trường TH&THCS Ba Tầng - Đ/c Ăm May; Đc Tuấn - Trường TH$THCS Ba Tầng
Thứ Năm
02/6/2022
Sáng - Làm việc chuyên môn - Cán bộ, công chức xã - Trụ sở UBND xã
Chiều - Họp đánh giá tình hình KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm 2022 - Cán bộ, công chức xã - Trụ sở UBND xã
Thứ Sáu
 03/3/2022
Sáng - Làm việc chuyên môn - Cán bộ, công chức xã - Trụ sở UBND xã
Chiều - Làm việc chuyên môn - Cán bộ, công chức xã - Trụ sở UBND xã

Thông báo
GIấy mời