LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 16 NĂM 2022 (CHÍNH THỨC) (Từ ngày 11/4/2022 đến ngày 15/4/2022)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 16 NĂM 2022 (CHÍNH THỨC)
 (Từ ngày 11/4/2022 đến ngày 15/4/2022)
 
Thứ, ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai
11/4/2022
Sáng - Nghĩ Lễ Giổ Tổ Hùng Vương 10/3    
Chiều - Nghĩ Lễ Giổ Tổ Hùng Vương 10/3    
Thứ Ba
12/4/2022
Sáng - Làm việc chuyên môn - Cán bộ, công chức xã - Trụ sở UBND xã
Chiều - Kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 - Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 - Tại các thôn
Thứ Tư
13/4/2022
Sáng - Họp trực tuyến về đánh giá tình hình KT-XH, QP-AN năm 2022 - Lãnh đạo UBND xã - Phòng họp UBND xã
Chiều - Kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 - Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 - Tại các thôn
Thứ Năm
14/4/2022
Sáng - Làm việc chuyên môn - Cán bộ, công chức xã - Trụ sở UBND xã
Chiều - Làm việc chuyên môn - Cán bộ, công chức xã - Trụ sở UBND xã
Thứ Sáu
15/4/2022
Sáng - Kiểm tra, giám sát tại chi bộ Măng Sông  - Đ/C: Ai Béc, Chanh, Chế - Thôn Măng Sông
Chiều - Kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 - Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 - Tại các thôn

Thông báo
GIấy mời