Tổ chức bộ máy

DANH SÁCH BỘ MÁY TỔ CHỨC
ĐƠN VỊ: Xã Ba Tầng, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị
 
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Cơ quan Di động
I  Đảng ủy xã       danguybatanghh@gmail.com
  Hồ Văn Băng Bí thư Đảng ủy- Phó Chủ tịch HĐND xã   0974752126 hovanbang@quangtri.gov.vn
  Ngô Văn Tặng Phó bí thư (Tăng cường)   0915038478  
II HĐND xã       hdnd.xabatang@quangtri.gov.vn
  Hồ Văn Băng Phó chủ tịch HĐND   0974752126 hovanbang@quangtri.gov.vn
III UBND xã       ubndxabatanghuonghoa@gmail.com
xabatang@quangtri.gov.vn
  Ăm May HUV, Phó BT ĐU,Chủ tịch UBND   01667226963 ammay@quangtri.gov.vn
  Hồ Ai Béc Phó chủ tịch UBND   0387407893 hoaibec@quangtri.gov.vn
  Hồ Văn Hiền Phó chủ tịch UBND   0365893380 Hovanhien1@quangtri.gov.vn
IV UBMTTQ xã        
  Hồ Văn Giai Chủ tịch   0987673151 hovangiai@quangtri.gov.vn
  Hồ Văn Kiên Phó chủ tịch      
           
V Ban, ngành xã        
1 Công an        
  Hồ Văn Mái CC Trưởng Công an   0362842565 hovanmai@quangtri.gov.vn
  Hồ Văn Hoàng Phó Trưởng Công an      
  Hồ Văn Bình Phó Trưởng Công an   0358263960  
2 BCH Quân sự        
  Hồ Văn K Reng  CC Chỉ huy trưởng BCH QS   0358894374 hovakreng@quangtri.gov.vn
  Hồ Văn Thông Chỉ huy phó BCH QS   0358622837  
  Hồ Văn Tron Chỉ huy phó BCH QS   0979503642  
3 Tư pháp-Hộ tịch        
  Hồ Văn Vư CC Tư pháp- Hộ tịch   0984274791 hovanvu@quangtri.gov.vn
  Phạm Thị Mỹ Tiên CC Tư pháp - Hộ tịch   0948859551 phamthimytien@quangtri.gov.vn
4 Địa chính        
  Hồ Cu Đá CC Địa chính nông nghiệp      
  Mai Ngọc Thành CC Địa chính xây dựng   0988168595 maingocthanh@quangtri.gov.vn
thanhdc1982@gmail.com
5 Văn phòng        
  Nguyễn Hữu Khóa CC Văn phòng-Thống kê   0985475660 huukhoa669@gmail.com
nguyenhuukhoa@quangtri.gov.vn
  Hồ Thị Mỹ Ly CC Văn phòng-Thống kê   0356009539 hothimyly@quangtri.gov.vn
  Nguyễn Văn Hải CC Văn phòng-Thống kê   0944404345 nguyenvanhai.huonghoa@quangtri.gov.vn
6 Kế toán-Tài chính        
  Mai Văn Tâm CC Kế toán-Tài chính   0942259673 maivantam@quangtri.gov.vn
7 Văn hóa, Chính sách        
  Hồ Chánh Thi CC Văn hóa – Xã hội   0979479716 hcthir7@gmail.com
hochanhthi@quangtri.gov.vn
  Nguyễn Thị Thu CC Văn hóa – Xã hội     nguyenthithu@quangtri.gov.vn
  Hồ Văn Khăm CB Thông tin Truyền thông
(CB không chuyên trách)
  0973220821  
8 Nông nghiệp        
  Trương Văn Sơn Khuyến nông viên   0387155455 truongvanson84@gmail.com
truongvanson@quangtri.gov.vn
 
  Hồ Văn Ngưm CB Kế hoạch, giao thông, thủy lợi (CB không chuyên trách)      
9 Thú y        
  Hồ Văn Một Trưởng thú y   0969074661  
VI Các Hội, đoàn thể        
1 Hội Nông dân        
  Hồ Văn Dữ Chủ tịch   0374321309 hovandu@quangtri.gov.vn
  Hồ Văn Deng Phó chủ tịch      
2 Hội LHPN        
  Y Theo Chủ tịch   0979941548 ytheo@quangtri.gov.vn
  Y Thư Phó chủ tịch      
3 Hội Cựu chiến binh        
  Hồ Văn Rương Chủ tịch   0399332371 hovanruong@quangtri.gov.vn
  Hồ Ra Tý Phó chủ tịch   0358854763  
4 Đoàn TN CSHCM        
  Hồ Ta Cu Bí thư   0375865805 hovantacu@quangtri.gov.vn
  Hồ Văn Thủy Phó Bí thư      
5 Hội Người cao tuổi        
  Hồ Văn Mái (Ăm Đeo) Chủ tịch      
    Phó chủ tịch      
6 Hội LHTN        
  Hồ Văn Chế Chủ tịch      
7 Hội Chữ thập đỏ        
  Hồ Văn Dung Chủ tịch   0373799379  
8 Hội Nạn nhân chất độc Da cam Dioxin        
  Lê Minh Trực Chủ tịch      
VII Các cơ quan, đơn vị trong xã        
1 Trạm y tế xã       tramytepatang@gmail.com
  Nguyễn Đình Hưng Trưởng Trạm   0969097188  
2 Trường Tiểu học và THCS Ba Tầng       ptcspatanghhqt@quangtri.edu.vn
  Nguyễn Bá Tam Hiệu trưởng   0977175289  
  Mai Văn An Phó Hiệu trưởng   0976280414  
  Hoàng Minh Đức Phó Hiệu trưởng      
3 Trường Mầm non Ba Tầng       mnpatanghhqt@quangtri.edu.vn
  Đổ Thị Diễm Ngọc Hiệu trưởng   0917438567  
  Hoàng Thị Thiện Phó Hiệu trưởng      
  Nguyễn Thị Thuận Phó Hiệu trưởng   0978795121